عینک سیلوئت
آدرس: مشهد، بلوار سجاد،بین بزرگمهر و بهار،نبش پاساژ مومنی
تلفن تماس: ٣٧٦٣٥٠٣٣ -