بوتیک شایسته
آدرس: مشهد، کیان سنتر یک_طبقه2+_واحد232
تلفن تماس: ٣٦٠٩٢٩٥٦ - ٠٩٣٩٤٨٩٣٠٦٦