لی نینگ
آدرس: مشهد، بلوار هفت تیر_بازار آرمیتاژ_طبقه همکف
تلفن تماس: ٣٣٣٣٣٣٣٢ - ٠٩١٥٦٩١٩١٣٠