کیف و کفش آرمان
آدرس: مشهد، چهارراه مخابرات_بازار اکسیر_طبقه همکف
تلفن تماس: ٣٦٦١٤٢٣٤ - ٠٩٣٠٥٦٦٠٦٥٠