ریبوک
آدرس: مشهد، بلوار سجاد_چهارراه بزرگمهر_مرکز تجاری ایران زمین
تلفن تماس: ٣٧٦٧٥٣٠٥ - ٠٩١٥٣٠٥٦٩٦٦