زبانکده آفاق
آدرس: مشهد، ابتدای بلوار ملاصدرا_پاساژ پردیس
تلفن تماس: ٣٨٤٠٢٦٩٢ - ٠٩٣٨٦٨٠٣٣٠٠