طرح نو
آدرس: مشهد، بین میدان سعدی و دانشگاه 12
تلفن تماس: ٣٢٢٥٦٤٢٨ - ٠٩٣٥٢٣٤٣٣١٧