عینک آنتیک
آدرس: کیش، بازار زیتون، بالای پله برقی
تلفن تماس: ٩٣٧٤٨٨٧١٧١+ - ٠٩٣٧٤٨٨٧١٧١