کارینو
آدرس: مشهد، پنج راه سناباد،بین ابن سینا 21 و دانش سرا
تلفن تماس: ٣٨٤٤٠٧٧٦ - ٠٩١٥٩٠٣٥٠١٩