تارا
آدرس: مشهد، 17شهریور،پاساژ حجت،طبقه -1،پلاک 33
تلفن تماس: ٣٨٧٨٨٤٢٥ - ٠٩١٥١٠٠٧٨٤٣