عطر رویال
آدرس: مشهد، چهارراه فرامرز عباسی،مجتمع تجاری کیان سنتر1،طبقه 1،واحد106
تلفن تماس: ٣٦٠٩٢٩٩٠ - ٠٩١٥٤٠٣٢٤٦٣