نگین
آدرس: مشهد، چهارراه فرامرز عباسی،مجتمع تجاری کیان سنتر1،طبقه +2،واحد226
تلفن تماس: ٣٦٠٩٢٩٦١ - ٠٩٣٩٨٥٣٩٤٠٠