نمایندگی ایرانسل
آدرس: مشهد، بلوار طبرسی، بین میثم شمالی 20 و 22
تلفن تماس: ٣٢١٤٧٤٨٢ - ٠٩٣٠٥٤٠٤٨١٣